Методичне забезпечення

Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій є упровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес, неперервний розвиток методичного забезпечення всіх складових навчального процесу. Тільки за останній рік викладачами кафедри ЕКІТ створено та опубліковано більш 20 методичних видань, випущено 7 навчальних посібників з грифом МОН України.

Навчальні курси будуються з урахуванням потреб регіону у спеціалістах даного фаху та сучасних освітніх досягнень у відповідній галузі знань.

Викладачі кафедри постійно обновлюють та доповнюють методичне забезпечення для підготовки фахівців спеціальності «Економічна кібернетика» спеціалізація «Економічна безпека».

На кафедрі Економічної кібернетики та інформаційних технологій розроблено та впроваджено в навчальний процес навчальні та робочі програми з таких дисциплін як: «Економічна кібернетика», «Математичні методи в маркетингу та менеджменті», «Інформаційний бізнес», «Електронна комерція», «Комп’ютерні мережі», «Моделювання економіки», «Спеціалізовані мови програмування», «Дослідження операцій», «Системний аналіз», «Системи підтримки прийняття рішень», «Корпоративні інформаційні системи», «Методи та моделі трансформаційної економіки» та багато інших/

Тексти лекцій за всіма навчальними курсами кафедри, методичні розробки до проведення лабораторних робіт, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування зібрано в електронній бібліотеці, яка є доступною у локальній мережі кафедри та університету.

Перелік методичних вказівок, навчальних посібників можна переглянути нижче та на http://biblioteka.kstuca.kharkov.ua.local/ (локальний ресурс, доступний з локальної мережі університету) та безкоштовно замовити за адресою kafedra@ekit.org.ua. 

 Список методичних вказівок кафедри ЕКІТ:

 1. Новожилова М.В., Петрова О.О., Гречко Н.В. Мова логічного програмування  Prolog. – Х.: ХНУБА, 2012. – 134 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.
 2. Новожилова М.В., Ніколаєва О.Г. Динамічні моделі в економіці. – Х.: ХНУБА, 2012. – 165 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.
 3. Новожилова М.В. Соціально-економічна безпека. Частина І. – Х.: ХДТУБА, 2011. – 67 с.
 4. Гурін В.М., Тімофєєв В.О. Інформаційні системи в економіці: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (у трьох частинах) -  Х.: Компанія СМІТ, 2010. – 680 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.
 5. Новожилова М.В., Добротворский С.С. Дослідження операцій – Х.: ХДТУБА, 2011. – 112 с.
 6. Петрова О.О., Гречко Н.В., Астахов Є.А. Лабораторний практикум до вивчення курсу «Інформатика» на тему: «Робота в глобальній мережі Internet». – Х.: ХДТУБА, 2011. – 91 с.
 7. Журавка А.В., Уткін П.О. Ведення бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для початківців. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 248с. Навчальний посібник з грифом МОН.
 8. Журавка А.В.,Уткін П.О. Навчальний посібник з грифом МОН. Ведення бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7». – Х.: ХДТУБА, 2010. – 275 с. Навчальний посібник з грифом МОН.
 9. Макаров О.В. Пакет архітектурного проектування ArchiCad. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 86 с.
 10. Сизова Н.Д., Петрова О.О., Гречко Н.В. Вбудовані функції MATHCAD для розв’язання математичних задач будівельної тематики. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 95 с.
 11. Сизова Н.Д., Донєва І.В. Лабораторний практикум до курсу «Автоматизація фінансово-кредитних операцій. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 85 с.
 12. Литвиненко Є.М., Солодовник Г.В. Конспект лекций з дисципліни «Ефективність інформаційних систем». – Х.: ХДТУБА, 2009. – 52 с.
 13. Шаповалова О.О., Старкова О.В. Литвиненко А.В. Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Ч.1. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 164с. Навчальний посібник з грифом МОН.
 14. Сизова Н.Д., Здановский Я.В. Захист інформації в банківських та комерційних системах. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 112 с.
 15. Новожилова М.В., Добротворский С.С., Здановский Я.В. Математичні моделі захисту інформації. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 80 с.
 16. Новожилова М.В., Чугай А.М., Мерлак О.В. Автоматизація процесів управління проектами для курсу «Інформаційні системи в менеджменті». – Х.: ХДТУБА, 2009. -  95 с.
 17. Сизова  Н.Д., Литвиненко Є.М, Мерлак О.В. Інформатика та КТ. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 94 с.
 18. Ніколаєва О.Г. Моделювання економіки. Ч.1: Основні принципи економіко-математичного моделювання та його різновиди. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 76 с.
 19. Ніколаєва О.Г. Моделювання економіки. Ч 2: Моделі рейтингового оцінювання та оптимізації поведінки економічних агентів. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 92 с.
 20. Мерлак О.В. Інформаційні системи в менеджменті. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 40 с.
 21. Сизова Н.Д., Гречко Н.В., Петрова О.О., Солодовник Г.В. Система автоматизованих розрахунків і проектування конструкцій ЛІРА 9.2. – Х.: ХДТУБА, 2008. -  212 с.
 22. Новожилова М.В., Солодовник Г.В. Моделювання управління комерційним ризиком. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 81 с.
 23. Гнучих Л.А., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Моделі і структури даних. Ч.1. Структури даних. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 78 с.
 24. Сизова Н.Д., Леуненко А.В. Програмування мовою VBA. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 144 с.
 25. Шевченко Л.П., Журавка А.В. Міжнародна інформація. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 52 с.
 26. Сизова Н.Д., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Програмні комплекси підтримки діловиробництва». – Х.: ХДТУБА, 2007. -  88 с.
 27. Стоянов Ф.А., Андреев С.Ю., Шевченко Л.П. Оптимальное управление централизованными системами теплоснабжения: Навчальний посібник з грифом МОН України. - Х.: Золотые страницы, 2006. – 144 с.
 28. Новожилова М.В., Леуненко А.В., Литвиненко Є.М., Панченко О.В. Мережні та телекомунікаційні технології. Всесвітня мережа INTERNET. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 94 с.
 29. Новожилова М.В., Резнікова С.Ю. Інформаційна безпека систем керування базами даних: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 130 с.
 30. Новожилова М.В., Коюда П.Н., Чуб І.А. Моделювання економічної динаміки. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 132 с.
 31. Петрова Е.А., Гречко Н.В. Програмування мовою С++, курс «Інформатика». – Х.: ХДТУБА, 2005. – 112 с.
 32. Ніколаєва О.Г. Математичні методи в ринковій економіці. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 115 с.
 33. Гнучих Л.А., Ільге І.Г. Використання MICROSOFT PROJECT для управління проектами. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 120 с. PROJECT для управління проектами. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 120 с.
 34. Стоянов Ф.А., Андреев С.Ю., Шевченко Л.П. Методы системного анализа в задачах оптимального проектирования: Навчальний посібник з грифом МОН України. - Х.: Золотые страницы, 2005. – 140 с.
 35. Петров Е.Г., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. Методи і засоби прийняття рішень в соціально-економічних та технічних системах: Навчальний посібник з грифом МОН України. - К.: Техніка, 2005. – 240 с. 

Якщо Ви бажаєте отримати електронну версію методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій ХНУБА, то необхідно надіслати лист-замовлення на адресу: info @ ekit.org.ua.