Інформация для студентів

Розклад навчальних занять 

Осінній cеместр 2013-2014

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ГРУП КН-11 та ЕКб (II-V КУРС)

РОЗКЛАД ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКІТ 

Навчальні заняття в університеті проводяться за розкладом у відповідності з навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку. Тривалість семестру, термін проведення модульного контролю, заліково-екзаменаційної сесії, практик та канікул, встановлюється Графіком навчального процесу на навчальний рік.

Тривалість академічної пари – 1 година 20 хвилин. Після закінчення академічної пари встановлюється перерва.

Розклад дзвінків у ХНУБА

1 пара   8.00 – 9.20

2 пара   9.40 – 11.00

3 пара 11.20 – 12.40

4 пара 13.10 – 14.30

5 пара 14.50 – 16.10

6 пара 16.30 – 17.50

Навчальні заняття проводяться у навчальному корпусі №1 (вул. Сумська, 40) та навчальному корпусі №2 (вул. Артема 48-Б).

Права та обов’язки студентів, які навчаються в університеті, закріплені законами України: «Про освіту (ст. 51, ст. 52) «Про вищу освіту» (ст. 54, ст. 55), Статутом ХНУБА, наказами ректора ХНУБА та іншими законодавчими документами .

Студенти мають право:

-         на вибір форми навчання;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-         на трудову діяльність у поза навчальний час;

-         на користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчими базами Університету;

-         на участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-         на надання пропозицій щодо умов навчання;

-         на участь у діяльності органів громадського самоврядування університету та факультетів, Вченої ради ХНУБА та факультетів;

-         на участь у формуванні індивідуального навчального плану;

-         на канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти ХНУБА, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти університету мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України.

Студенти університету зобов’язані:

-         дотримуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

-         виконувати вимоги за обраним індивідуальним навчальним планом;

-         вчасно інформувати керівництво університету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи, тощо.