Кафедра ЕКІТ стає кафедрою комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)

Повідомляємо Вам, що відповідно до рішеня Вченої ради Харківського національного університета будівництва та архітектури від 01.12.2017, було змінено назву кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (ЕКІТ) ХНУБА на кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ).

Найблищим часом відбудеться зміна назви кафедри на усіх ресурсах.