До відома студентів КН-41

Шановні студенти гр. КН-41.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укладачі: М.В.Новожилова, Є.М.Литвиненко, О.В.Мерлак. – Харків: ХНУБА, 2017. – 39 с. (в форматі PDF).

 

Відповідно до наказу ХНУБА № 80уч від 03 лютого 2017 "Про призначення керівників та тем дипломних робіт бакалаврів" теми дипломних робіт студентів групи КН-41 за спеціальністю 6.050101 «Комп’ютерні науки» кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій:

№ п/п

ПІБ студента

Тема дипломної роботи

ПІБ керівника дипломної роботи

1

Аксьонова

Дар’я

Леонідівна

Алгоритмічна та програмна реалізація задачі багатовимірного ресурсного забезпечення

Професор

Новожилова М.В.

2

Вітренко

Віталій

Сергійович

Комплекс задач підтримки інтелектуальних потреб користувача

Доцент

Солодовник Г.В.

3

Довгань

Лілія

Андріївна

Автоматизована інформаційна система обліку виробництва та реалізації товарів приватного підприємства

Доцент

Гречко Н.В.

4

Жиденко

Анатолій

Анатолійович

Модель регресії в системі статистичної обробки даних та програмування R

Доцент

Петрова О.О.

5

Ігнатьєв

Ярослав

Григорович

Лінійний регресійний аналіз в програмному середовищі R

Доцент

Петрова О.О.

6

Колодочка

Світлана

Олегівна

Створення підсистеми обробки даних для бібліотеки

Професор

Сізова Н.Д.

7

Камардін

Антон

Сергійович

Розробка логічної гри SUDOKU у вигляді web-додатку

Доцент

Міхєєв І.А.

8

Кравченко

Аліна

Олександрівна

Реалізація імітаційної моделі пересування об’єкта в просторі в середовищі Unity

Доцент

Шаповалова О.О.

9

Лебідь

В’ячеслав Олександрович

Розробка Web-додатку обробки онлайн замовлень сервісу доставки

Доцент

Долгова Н.Г.

10

Лисенко

Євгенія

Сергіївна

Розробка та реалізація інформаційної моделі управління запасами підприємства з виробництва товарів

Доцент

Гречко Н.В.

11

Лунін

Владислав

Олегович

Програмне забезпечення задачі транспортної логістики

Професор

Новожилова М.В.

12

Мерлак

Ігор

Євгенович

Автоматизована підсистема вибору методу відновлення підземних інженерних мереж

Доцент

Старкова О.В.

13

Остріков

Андрій

Андрійович

Розробка підсистеми розрахунку вартості ПВХ-вікон для сайту на базі CMS Wordpress

Доцент

Леуненко О.В.

14

Петров

Денис

Юрійович

Автоматизована інформаційна система розробки розкладу занять ВНЗ

Доцент

Леуненко О.В.

15

Прокопенко

Дар’я

Сергіївна

Автоматизована система розробки навчальних планів спеціальностей ВНЗ

Доцент

Литвиненко Є.М.

16

Сірко

Альона

Олександрівна

Автоматизована система оперативного управління обслуговуванням клієнтів

КП “Харківводоканал”

Доцент

Литвиненко Є.М.

17

Скубрєєв

Максим Володимирович

Автоматизована система визначення основних економічних показників діяльності підприємства

Доцент

Бондаренко Д.О.

18

Старусєва

Дар’я

Романівна

Розробка термінологічної системи предметної галузі у вигляді web-додатку

Доцент

Міхєєв І.А.

19

Черіпко

Ілля

Іванович

Розробка сайту структурного підрозділу вищого навчального закладу

Доцент

Міхєєв І.А.

20

Шилова

Юлія

Сергіївна

Програмне забезпечення для дослідження методів розв’язання задачі комівояжера

Доцент

Мерлак О.В.

 

Графік виконання дипломної роботи бакалаврів студентами групи КН-41 у 2016/2017 навчальному році передбачає:

17.02.2017 - 20%

03.03.2017 - 40%

24.03.2017 - 60%

18.04.2017 - 80 %

05.05.2017 - 100%