ВІТАЄМО СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ЗАХИСТОМ!

   20 червня 2017 року відбувся захист дипломних робіт спеціалістів. Студенти 5 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» успішно захистили свої дипломні роботи.

   Дипломні роботи виконані на актуальні теми, у яких будуються економіко-математичні моделі прикладного характеру, при цьому використовуються сучасні методи математичного моделювання, здійснюється фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств і прогнозуються їхні основні показники роботи. В усіх роботах використовуються передові інформаційні технології. Більшість дипломних робіт виконані з реальними проектними і технологічними розробками.

 Спеціалісти 2017

   Студенти представили дипломні роботи на найрізноманітніші теми: дослідження в області економічного аналізу діяльності підприємств, керування проектами, планування виробництва, прогнозування ціноутворення, оцінка інвестиційних ризиків, різні системи підтримки прийняття рішень, імітаційне моделювання динамічних систем.

   Усі роботи виконані із застосуванням сучасних програмних пакетів і мов програмування. Захист дипломних робіт показав високий рівень теоретичної та практичної професійної підготовки випускників, вміння проводити системний аналіз об'єктів керування і розробляти моделі виробничих систем, здійснювати аналіз і прогноз основних характеристик економічних процесів на мікро- та макрорівні, орієнтуватися в економіко-математичних методах, у великому обсязі сучасних пакетів і мов програмування і вміти їх обґрунтовано застосовувати, а також користатися науковою літературою. Позитивною стороною захистів є доведення всіх дипломних робіт до програмної реалізації з практичними рекомендаціями.

   Екзаменаційна комісія відзначила дипломну роботу студента Колісник О.П., в якій студент продемонстрував актуальність теми та широку ерудицію за темою роботи.

Спеціалісти 2017

   Робота Мирошниченко П.О. була переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016/2017 навчальному році.

Слід зазначити, що всі роботи написані українською мовою.

Спеціалісти 2017

   Студенти успішно захистили свої дипломні роботи та продемонстрували глибокі знання зі спеціальності, а також показали повну готовність працювати в галузях підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ!

   Нова висота була підкорена студентами, відтепер вони – спеціалісти!

Бажаємо успіхів, досягнення нових вершин! Нехай збуваються ваші заповітні мрії!

   Професорсько-викладацький склад кафедри щиро вітає і бажає удачі на життєвому шляху!

Tags: