ВІТАЄМО ПЕРШИХ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ХНУБА!

   21-23 червня 2017 року відбувся захист дипломних робіт бакалаврів. Вперше свої дипломні роботи на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури представили до захисту студенти 4 курсу  напряму  підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня бакалавр.

   Цей напрям підготовки з’явився в університеті чотири роки назад,  він  викликаний  бурхливим розвитком сучасних інформаційних технологій, необхідністю мати  високо- освічених спеціалістів з інформаційних технологій в різних сферах життя,  попитом  на ІТ- спеціалістів високого рівня в різних галузях, зокрема, в будівельній.

Бакалаври 2017

   На кафедру чотири роки назад вчитися прийшли зовсім юні майбутні фахівці. Вони вже багато знали із шкільного курсу інформатики, але бажання знати більше, поглибити знання з проблем розвитку, застосування  і перспектив інформаційних технологій і стати спеціалістами високої кваліфікації привело їх на кафедру.

   Студенти зустріли доброзичливу атмосферу і в той же час строгість і вимоги до студентів,  бажання викладачів завжди прийти на допомогу в будь-якій ситуації. 

   Практично з перших днів студенти активно і відповідально  включилися  до навчального процесу,  до вивчення нових для них предметів.

  Викладання предметів з комп’ютерних наук проводилося висококваліфікованими кадрами  професорсько-викладацького складу, а наявність методичних, педагогічних та наукових матеріалів надавали можливість якісної підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.  

Бакалаври 2017

  Знання, які одержані  за роки навчання, студенти втілили у своїх дипломних роботах.  В них  за структурою використані основні поняття і термінологія  з інформаційних технологій. У всіх  дипломних роботах подаються такі питання як постановка задачі, її функціональна модель, інформаційне математичне, програмне та технічне забезпечення, відображаються також питання проектування баз даних, побудова об’єктно-орієнтованої програми, програмна реалізація,  лістинг програм.

  Теми дипломних робіт були досить різними за напрямками в комп’ютерних науках. Зокрема було виконано алгоритмічну реалізацію моделей, розроблено автоматизовані системи для різних задач оптимізації, інформаційну систему розробки розкладу занять ВНЗ, підсистеми розрахунку вартості виробів для сайтів на базі CMS WordPress, автоматизовану систему бібліотеки кафедри ЕКІТ. Також було виконано математичне моделювання процесів, зокрема, статистичної обробки даних в програмному середовищі  R, розроблено гру на базі UNITY та багато інших цікавих програмних продуктів.    

Бакалаври 2017        

   Кожна дипломна робота є унікальною.  Майже всі роботи мають практичне значення і можуть знайти широке використання.

  Студенти під час захисту дипломних робіт хвилювалися, але була і впевненість в своїх розробках, бажання донести до членів комісії, що знання, одержані за час навчання не пропали дарма,  і тому їх можна привітати з успішним захистом.

ВІТАЄМО!

Це важливий момент у житті ще вчорашніх студентів, а сьогодні вже - молодих перспективних спеціалістів у галузі «Комп’ютерних наук».

 Бажаємо наполегливості у досягненні майбутніх звершень і успіхів, не відступати від своїх мрій!

   Чекаємо вас для подальшого навчання в магістратурі.

   Професорсько-викладацький склад кафедри щиро вітає і бажає всього найкращого!

   Це для нас перший випуск бакалаврі з «Комп’ютерних наук» і він, на наш погляд, є успішним.

Tags: