Методичне забезпечення студентів

Методичне забезпечення студентів освітній напрям "Економічна кібернетика"

 

Семестр

Назва дисципліни

Лектор

Форма контролю

Програма дисципліни

Методичне забезпечення

Група ЕКБ-31

5

Дослідження операцій

 

Професор, доктор физ.-мат. наук, Новожилова М.В.

 

іспит

Програма курсу

Навчально–методичний посібник "Дослідження операцій"

5,6

Економічна кібернетика

Доцент, канд.тех.наук. Солодовник Г.В.

Іспит, курсова робота

Програма навчальної дисципліни «Економічна кібернетика»
(6 семестр)

 Методичний посібник "Економічна кібернетика"

6

Технологія створення програм та інтелектуальних систем

Доцент, канд.тех.наук. Петрова О.О

залік,

розрахункова робота

Програма курсу

Методичні вказівки до проведення тестування на тему: «Сучасні інформаційні технології» із дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему: ≪Використання математичної логіки для представлення знань вінтелектуальних системах≫

6

Прогнозування соціально-економічних процесів

 

Доцент, канд.техн.наук, Шаповалова О.О.

іспит, розрахункова робота

Програма курсу

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Прикладні задачі моделювання економічних процесів» та «Математичні моделі часових рядів»

6

Моделювання часових рядів

Доцент, канд.техн.наук, Шаповалова О.О.

залік, розрахункова робота

Програма курсу

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Прикладні задачі моделювання економічних процесів» та «Математичні моделі часових рядів»

6

Методи викладання економіки

Доцент, канд.економ.наук. Журавка А.В.

залік, реферат

Програма курсу

Систематизований аналіз методичних особливостей викладання

Група ЕКБ-41

8 Соціально-економічна безпека Професор, доктор физ.-мат. наук, Новожилова М.В. залік    
7,8 Електронна комерція Доцент, канд.  техн.наук, Гнучих Л.А. розрахунково-графічна робота, залік Програма курсу Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Електронна комерція»
7 Управління проектами інформатизаці Доцент, канд.  техн.наук, Гнучих Л.А. іспит, курсова робота Програма курсу

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління проектами інформатизації»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Управління проектами інформатизації»

7 Управління економічними та інформаційними ризиками Доцент, канд.тех.наук. Солодовник Г.В. залік, розрахункова робота Програма курсу

Новожилова М.В., Солодовник Г.В. Моделювання управління комерційним ризиком: Навчально-методичний посібник.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Управління економічним та інформаційним ризиком»

7,8

Моделі економічної динаміки

 

Доцент, канд. фіз.-мат.наук, доцент Ніколаєва O.Г іспит, розрахункова робота Програма курсу Навчальний посібник "Динамічні моделі економіки"
 8 Системи підтримки прийняття рішень Доцент, канд.  техн.наук, Гнучих Л.А. іспит, розрахункова робота Програма курсу

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системи прийняття рішень»

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни «Системи прийняття рішень»
Розділ 1 «Розвиток систем підтримки прийняття рішень»