МАТЕРІАЛИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 2017

Захист 2017

МАТЕРІАЛИ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Представлено матеріали засідань екзаменаційної комісії щодо захисту дипломних робіт студентів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.0501010 «Комп’ютерні науки». Наведено стислий зміст та фрагменти презентаційних матеріалів кращих дипломних робіт за результатами роботи екзаменаційної комісії у 2017 р. Висвітлено основні прогресивні інформаційні системи й технології, мови програмування, що застосовані при виконання дипломних робіт. Для фахівців науково-дослідних, комерційних організацій, аспірантів та студентів.


Матеріали захисту дипломних робіт студентів за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», Харків, 21-23 червня 2017 р. – Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017. – 91 с.

Tags: