Викладачі

   Колектив кафедри ЕКІТ протягом  останніх років посідає перші місця в рейтингу кафедр університету.

viklada4i

   Викладачами  кафедри здійснюється підготовка студентів всіх 14 спеціальностей університету за дисциплінами інформаційного напряму і в цій галузі своєї освітньої діяльності є фундаментальною.

  Крім того, кафедра є випускаючою за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 030502 “Економічна кібернетика”. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

    Сьогодні дружній колектив кафедри складається з 22 викладачів, 3 викладачі мають науковий ступінь доктора фізико-математичних наук та доктора технічних наук, 10 кандидатів технічних наук та економічних наук, 16 викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі працює 3 старших викладача, 5 асистентів, три аспіранти очної форми навчання, три аспіранти заочної форми навчання, шість співробітників навчально-допоміжного складу.

     Співробітники кафедри мають 22 міжнародні сертифікати з сучасних інформаційних технологій.

   Значна кількість викладачів кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, методичних та наукових рад університету, відзначені  нагородами державного та міського рівня, мають грамоти та  подяки.

   Для реалізації навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика» залучені висококваліфіковані викладачі, які мають вчені ступені, наукові звання і досвід викладання навчальних дисциплін. На кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій працює 4 професора, 9 доцентів та 5 асистентів, 3 старших викладача. Активну участь у навчально-виховному процесі приймають аспіранти кафедри.

   Досвід викладання відповідає рівню учбової, методичної та виховної роботи, що виконується. Значна кількість викладачів кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, методичних та наукових рад університету.

    Усі викладачі постійно підвищують свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету, 100 відсотків працівників кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій пройшли стажування та підвищення кваліфікації.

    Викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій відзначені  нагородами державного та міського рівня, мають грамоти та  подяки.